اسلایدر عکس
کد ملک : 68۱۴۰۰/۱۱/۳
مشخصات اصلی
مساحت: 5507 متر مربع
زیر بنا __ متر مربع
اتاق خواب __
نوع کاربری: زمین بایر
تعداد طبقات: __
طبقه: __
زمین مسکونی
زمین مسکونی در فومن
قیمت فروش14.9 میلیارد
  09112005323
  مساحت:5507متر مربع
  زیر بنا __ متر مربع
  اتاق خواب __
  نوع کاربری: زمین بایر
  تعداد طبقات: __
  طبقه: __
  خصوصیات
  • نوع سند: تک برگ
  محدوده ملک در نقشه