اسلایدر عکس
کد ملک : 105۱۴۰۰/۶/۳۰
مشخصات اصلی
مساحت: 16000 متر مربع
زیر بنا __ متر مربع
اتاق خواب __
نوع کاربری:
تعداد طبقات: __
طبقه: __
زمین مسکونی
زمین مسکونی در بلسبنه
قیمت فروش12 میلیارد
  • ورودی چند گانه
09112005323
مساحت:16000متر مربع
زیر بنا __ متر مربع
اتاق خواب __
نوع کاربری:
تعداد طبقات: __
طبقه: __
خصوصیات
  • قدیمی
  • نوع سند: نسق
برچسب ها
  • محیط ساکت و آرام
محدوده ملک در نقشه