برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 657
برای فروش
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 656
برای فروش
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
مسکن مهر
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مسکن مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 655
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 652
برای فروش
گلسار
گلسار
گلسار
گلسار
گلسار
گلسار
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 648
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 653
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
حمیدیان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 649
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 647
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فرهنگیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 646
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رودباری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 645
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رشتیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 642
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 640
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 641
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 636
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 643
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 637
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 639
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 638
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 632
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 121متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 635
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 630
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 624
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رشت به فومن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 626
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشت به فومن
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 623
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 625
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
2 عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 622
برای فروش
قلعه رودخان
قلعه رودخان
قلعه رودخان
قلعه رودخان
قلعه رودخان
قلعه رودخان
4 عکس
ویلا
ویلا
قلعه رودخان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 619
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 621
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 606.6 میلیون تومان
کد ملک 620
برای فروش
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
بیمارستان قایم
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بیمارستان قایم
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 188متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 618
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
2 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 614
برای فروش
رودسر
رودسر
رودسر
رودسر
رودسر
رودسر
4 عکس
مرغداری
مرغداری
رودسر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 613
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 616
برای فروش
استقامت 2
استقامت 2
استقامت 2
استقامت 2
استقامت 2
استقامت 2
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 2
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1000 میلیون تومان
کد ملک 609
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 611
برای فروش
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 608
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 606
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 605
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
2 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 604
برای فروش
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 602
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 600
برای فروش
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 599
برای فروش
رشت به فومن
رشت به فومن
رشت به فومن
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
رشت به فومن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 598
برای فروش
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 597
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
نیرو دریایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 595
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 581
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 591
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 589
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
نیرو دریایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 582
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 575
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 580
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 579
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 572
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قلعه رودخان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 16.5 میلیارد تومان
کد ملک 573
برای فروش
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 576
برای فروش
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صومعه سرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 782 میلیون تومان
کد ملک 577
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 578
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رودباری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 569
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 570
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 568
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
حمیدیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 567
برای فروش
حمیدان
حمیدان
حمیدان
حمیدان
حمیدان
حمیدان
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 566
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 565
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 563
برای فروش
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 564
برای فروش
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 561
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 562
برای فروش
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 560
برای فروش
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 558
برای فروش
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
حمیدیان
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 559
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 556
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 557
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 555
برای فروش
معلم
معلم
معلم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 554
برای فروش
عینک
عینک
عینک
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 553
برای فروش
عینک
عینک
عینک
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 552
برای فروش
استقامت 2
استقامت 2
استقامت 2
1 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
استقامت 2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 22.2 میلیارد تومان
کد ملک 551
برای فروش
پیسخان
پیسخان
پیسخان
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 417.3 میلیون تومان
کد ملک 550
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 549
برای فروش
شفت
شفت
شفت
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 547
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 546
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 545
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 544
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 542
برای فروش
سنگر
سنگر
سنگر
1 عکس
ویلا
ویلا
سنگر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 541
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سنگر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 540
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیون تومان
کد ملک 543
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 539
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 56 میلیارد تومان
کد ملک 533
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 536
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 535
برای فروش
معلم
معلم
معلم
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 538
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 534
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 532
برای فروش
کوچصفهان
کوچصفهان
کوچصفهان
1 عکس
ویلا
ویلا
کوچصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 530
برای فروش
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صومعه سرا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 510 میلیون تومان
کد ملک 529
برای فروش
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
1 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
صومعه سرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
کد ملک 531
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کوچصفهان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 523
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 9.8 میلیارد تومان
کد ملک 528
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 524