برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 865
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 869
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سنگر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 863
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 864
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 862
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 859
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 861
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 858
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 860
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کد ملک 857
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 30 میلیون تومان
کد ملک 852
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کوچه حقدانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 856
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کوچصفهان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 407 میلیون تومان
کد ملک 850
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 851
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رشت به صومعه سرا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 853
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهریاران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 34متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 854
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 849
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 845
برای فروش
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
نقره دشت
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
نقره دشت
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 841
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 173متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 846
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
لاکانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 843
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 844
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 840
برای فروش
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
چمارسرا
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
چمارسرا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 839
برای فروش
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
فومن
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 837
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 833
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ضیابری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 832
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 834
برای فروش
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
حافظ آباد
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
حافظ آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 830
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 377.5 میلیون تومان
کد ملک 829
برای فروش
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
صومعه سرا
4 عکس
ویلا
ویلا
صومعه سرا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 826
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 823
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 821
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 818
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 819
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 817
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
6 عکس
کارخانه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 815
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 813
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پیر بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 812
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 810
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 807
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
چمارسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 808
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
دخانیات
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 317متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 806
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
یخسازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 809
برای فروش
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 804
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 800
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 802
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 797
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 798
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 796
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رشت به خمام
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 794
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 791
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 788
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 787
برای فروش
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
معلم
4 عکس
مغازه
مغازه
معلم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 12.6 میلیارد تومان
کد ملک 785
برای فروش
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
بلوارشهیدافتخاری
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 793
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حمیدیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 790
برای فروش
دافسار
دافسار
دافسار
دافسار
دافسار
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 786
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 795
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 789
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 783
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 780
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 781
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 779
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 782
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 777
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 775
برای فروش
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
استقامت 1
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 773
برای فروش
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 771
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 774
برای فروش
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
رشتیان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 772
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
نقره دشت
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 776
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 778
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 770
برای فروش
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
 جهاد
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 255متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 768
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 767
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 769
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 625 میلیون تومان
کد ملک 764
برای فروش
 جهاد
 جهاد
 جهاد
1 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 765
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رشت به فومن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 447 میلیون تومان
کد ملک 762
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
5 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 756
برای فروش
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
4 عکس
ویلا
ویلا
ماسوله
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 758
برای فروش
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
ماسوله
5 عکس
ویلا
ویلا
ماسوله
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 757
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 754
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 752
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 750
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 751
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بیمارستان پارس
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 753
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یخسازی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 749
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
3 عکس
ویلا
ویلا
شفت
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 743
برای فروش
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
شفت
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 742
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 632.5 میلیون تومان
کد ملک 745
برای فروش
اسلایدر عکس
مرغداری
مرغداری
صومعه سرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 748
برای فروش
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
سراوان
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 746
برای فروش
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
سنگر
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 747
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 741
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 735
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رشتیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 740
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 739