برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1067
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یخسازی به جهاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1064
برای فروش
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
پارک دانشجو
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک دانشجو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1066
برای فروش
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
یخسازی به جهاد
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1062
برای فروش
شمسی پور
شمسی پور
شمسی پور
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شمسی پور
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 1063
برای فروش
امین ضرب
امین ضرب
امین ضرب
امین ضرب
امین ضرب
امین ضرب
امین ضرب
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
امین ضرب
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1060
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1061
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
آپارتمان سنددار حقدانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 1059
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار شهید افتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1058