برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 811
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پیر بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 812
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 810
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقامت 1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 807
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
چمارسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 808
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
دخانیات
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 317متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 806
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
یخسازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 809
برای فروش
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
فلکه گاز
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه گاز
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 804
برای فروش
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
یخسازی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 803
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 805