برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 985
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سبز میدان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 987
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پارک دانشجو
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 984
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حمیدیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 989
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 988
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یخسازی به جهاد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 986
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوارشهیدافتخاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 983
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 981
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قلی پور
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 982
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چمارسرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 980